Ηέλτιος Net

Αγαπητοί φίλοι,
Με την εξαγγελία για τη δημιουργία ενός Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών δεν αποσκοπώ στον σχηματισμό ενός κόμματος ούτε ενός οργανωμένου λαϊκού κινήματος με οργανώσεις, μέλη και ηγεσία.
Το μοναδικό μου κίνητρο είναι να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένα κίνημα και μια ζύμωση ιδεών, ανεξάρτητα και μακριά από το υπάρχον πολιτικό-κομματικό κατεστημένο, με επίκεντρο τον ανεξάρτητο πολίτη, που αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει στο σημερινό αδιέξοδο και να συμβάλει με τις όποιες δυνάμεις του στην έξοδο της πατρίδας μας από τη βαθειά κρίση στην οποία μάς οδήγησε η διεθνής κρίση του καπιταλισμού και οι εξαρτημένοι από διεθνή κέντρα εξέχοντες πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι μαζί με το σύνολο του πολιτικού κόσμου, που συμμετείχε ενεργητικά ή παθητικά στον κατήφορο της δημόσιας ζωής από το 1974 έως σήμερα.
Μίκης Θεοδωράκης (1-12-2010)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

    

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

25.02.2011

1.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Σπίθα είναι αντιστασιακός χώρος διαλόγου και κοινής δράσης για την εθνική ανεξαρτησία, την λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογική ισορροπία και την πατριωτική αναγέννηση. Αποτελεί ένα διάβημα προς τον ελληνικό λαό να αυτο-οργανωθεί βάσει των καλύτερων κοινοτικών και αντιστασιακών του παραδόσεων. Οδηγοί μας στον νέο αγώνα για την ελευθερία, οι λαμπρές σελίδες που έχει γράψει ο λαός μας, το ακριτικό αντιστασιακό του πνεύμα, η επανάσταση του '21, η μεγάλη Εθνική Αντίσταση του '40-'44, ο αντιαπαοικιακός αγώνας της Κύπρου το 55-59, ο αντιδικτατορικός αγώνας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πνοή μας, ο ιδιαίτερος αέρας της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης που διαποτίζει όλους τους αγώνες των Ελλήνων.

Η Σπίθα δεν είναι κόμμα, είναι ρεύμα κοινωνίας που φιλοδοξεί να συγκροτήσει κίνημα αντίστασης. Είναι ένας χώρος διαλόγου και κοινής δράσης των Ελλήνων πολιτών, που κινείται πέρα και πάνω από τις πολιτικές παθογένειες, τα
συμπλέγματα και τις φαυλότητες που κυριαρχούσαν την προηγούμενη περίοδο και που τόσο βαθιά στην κρίση έχουν βυθίσει το λαό μας..

Οι προοπτικές που δημιουργούνται με την εμφάνιση και το ξεκίνημα της Σπίθας ενισχύουν την ελπίδα για την ισχυροποίηση των δυνάμεων ανατροπής της νοσηρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας. Για αυτό το σκοπό, το σχήμα το οποίο θα επιλέξουμε πρέπει να συμβάλλει στη διεύρυνση της συμμετοχής του ελληνικού λαού στην λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας.

Αναζητείται ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα, που ωστόσο να μην παραβλέπει τις εμπειρίες ανάλογων σχημάτων που χρησιμοποίησε με επιτυχία ο ελληνικός λαός στο πρόσφατο και στο μακρινότερο παρελθόν αλλά και τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν σε ορισμένες χώρες.

Τέτοια παραδείγματα προς μελέτη και σύγκριση μπορούν να θεωρηθούν μεταξύ άλλων οι, εκτός απελευθερωμένου ελλαδικού χώρου, ''οργανώσεις των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς, οι συνεταιριστικές οργανώσεις κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας (Αμπελάκια κ. ά.), οι κώδικες τοπικής αυτοδιοίκησης στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας καθώς και το οργανωτικό πρότυπο της δημοκρατίας της Ελβετίας.

2.
Με βάση τα παραπάνω, και ως απάντηση στην μαζικότατη ανταπόκριση που έδειξε ο ελληνικός λαός στο κάλεσμα του Μίκη Θεοδωράκη, η Σπίθα συγκροτεί 10μελή Προσωρινή Συμβουλευτική Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση του κινήματός μας. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας βασισμένου στις κατευθύνσεις της Σπίθας που έχουν ήδη διατυπωθεί από τον ιδρυτή της, Μίκη Θεοδωράκη.
β. Η αποσαφήνιση ενός ελάχιστου επιπέδου ιδεολογικής συμφωνίας και αρχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει των ιδρυτικών κειμένων της Σπίθας, και θα ξεκαθαρίζει το στίγμα του εγχειρήματός μας.
γ. Η διαμόρφωση μιας ελάχιστης οργανωτικής δομής που θα συγκροτήσει σε ρεύμα κοινωνίας όλους αυτούς τους ανθρώπους που έσπευσαν να συμπαραταχθούν στο κάλεσμα του Μίκη Θεοδωράκη.
3.
Μέλος της Σπίθας είναι όποιος: Συμφωνεί με τη διακήρυξη, και σέβεται τις γενικές αρχές, τις κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες της Σπίθας εφόσον παρακολουθούν κανονικά τις κατά τόπους συνελεύσεις και συνεισφέρουν την ελάχιστη οικονομική συνδρομή προς το εγχείρημα, όπως αυτή καθορίζεται από  τα κατά τόπους όργανα.

4.
Η υπό διαμόρφωση οργανωτική δομή της Σπίθας θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επικοινωνιακές δυνατότητες της ημερινής τεχνολογίας.  Οι δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι απίστευτα πολλές.  Η επικοινωνία μπορεί να επιμεριστεί σε κάθε καταγραφόμενο στοιχείο. Π.χ. με το επάγγελμα - ειδικότητα μπορούμε να επικοινωνούμε μόνο  με ένα κλάδο, να αντλούμε απόψεις, να κάνουμε εξειδικευμένες δημοσκοπήσεις, να παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις απο μακρυά, ή να συγκεντρώνουμε προτάσεις, να κάνομε έρευνες προς ανίχνευση πρωτοπορειακών ή έξυπνων ιδεών. Το ίδιο με την επικοινωνία κατά ηλικία, μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο εύστοχα στα ενδιαφέροντα τους, ή με διαφορετική θεματολογία κατά φύλο.   
                                                      
5.
Αποδοχή της σημερινής διαίρεσης της χώρας σε Δήμους και Περιφέρειες, μέχρι που νεότερες μελέτες να καθορίσουν κάτι διαφορετικό και δημιουργικότερο. Η οργανωτική δομή να στηριχθεί στη δημοκεντρικό πρότυπο, όπου ο κάθε Δήμος θα αποτελέσει και το μελλοντικό αυτοδιοικούμενο κύτταρο, που θα τεθεί ως βάση λειτουργίας της κοινωνίας. Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων-συναγωνιζομένων και ομονοούντων παραγωγικών-κοινωνικών μονάδων, σε κάθε Δήμο, σε κάθε Περιφέρεια και σε ολόκληρη τη χώρα (πχ. σε επίπεδο οικονομίας οι συνεταιριστικές μορφές οργανώσεις της παραγωγής).

Το σχετικά μικρό μέγεθος τής Σπίθας  θα επιτρέψει να ταυτιστεί η ύπαρξη και λειτουργία της με την ποιότητα την διαφάνεια, την εξατομίκευση της ευθύνης και την αποτελεσματικότητα.

Το βασικό καθήκον κάθε μέλους Σπίθας είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια καινούρια Σπίθα στο δήμο του ή το δημοτικό του διαμέρισμα ή σε κάποια μεγάλη επιχείρηση ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Θα διενεργούνται πανελλήνιες ψηφοφορίες με συμμετοχή μόνο των επίσημων Σπιθών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους, αφού έχουν συζητήσει και αποφασίσει μεταξύ των μελών τους.

Παράλληλα, θα προτείνονται και θα συναποφασίζονται κοινές δράσεις από το Παλλαϊκό Μέτωπο, με προτάσεις που θα μπαίνουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Blog μας.

Οι Σπίθες κατά δήμο, ή περιφέρεια, ή και σε άλλα γεωγραφικά μεγέθη, θα μπορούν να συγκεντρώνονται, με μεταξύ τους πρωτοβουλίες, για να συζητήσουν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα και να συναποφασίζουν για συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς ανταγωνιστικές εκλογές οργάνων.

Η πολύτιμη δυνατότητά μας θα είναι οι άμεσες μαζικές  συγκεντρώσεις ανυπακοής ή επιβολής  θέσεων, σε όλη την Χώρα, με βασικό σκεπτικό ότι δεν απαιτούμε, αλλά επιβάλουμε την επαναδιανομή της εξουσίας, που ως Λαϊκή Κυριαρχία ανήκει στον Λαό.

6.
Ξεκινώντας από την αρχή της αποφυγής σχηματισμού ενδιάμεσων συμβουλίων, και συντονιστικών επιτροπών, που μπλοκάρουν την απ' ευθείας επικοινωνία και κατασκευάζουν τοπικούς ματαιόδοξους παράγοντες θα πρέπει να επιμένουμε ιδιαίτερα σε ομάδες εργασίας, εναλλασσόμενης σύνθεσης και μεταβλητού αντικειμένου. Βεβαίως θα πρέπει να θεσμοθετηθούν οι κατά τόπους Γενικές Συνελεύσεις των Πολιτών, και Γενικές Συνελεύσεις των Πόλεων. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Πόλεων θα εκλέγουν υπόλογες σε αυτές Συντονιστικές Επιτροπές, έργο των οποίων θα είναι ο δευτεροβάθμιος συντονισμός του κινήματος.
Για να συγκροτηθεί μια Σπίθα και να αναγνωριστεί η συγκρότησή της από το σύνολο της Κίνησης πρέπει να διαμορφωθεί μια ομάδα πρωτοβουλίας που θα πρέπει να απαρτίζεται από 10 άτομα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον πέντε μέλη που εκπροσωπούν την Σπίθα θα πρέπει να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το e-mail εάν υπάρχει, το τηλέφωνο, το επάγγελμα και την κατηγορία ηλικίας.

Στη συνέχεια πρέπει να αναγράφεται ο Τίτλος και ο Εκπρόσωπος τής προτεινόμενης Σπίθας, με το e-mail, την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο πληρότητος των στοιχείων η ομάδα θα  επισημοποιείται ως Σπίθα και θα αναρτάται από την διαχείριση τού ιστοτόπου στην υποεπιλογή  Οι Σπίθες στην Ελλάδα.

7.
Η Πανελλαδική Γενική Συνέλευση των Πολιτών (που θα ονομάζεται Κοινόν των Ελλήνων) είναι το ανώτερο όργανο της Σπίθας. Συνέρχεται άπαξ σε ετήσια βάση, ελέγχει τις κατευθύνσεις του εγχειρήματος,  εκλέγει και ελέγχει την Συμβουλευτική Επιτροπή.

8.
Αρωγός στο έργο των γενικών συνελεύσεων, οι επιμέρους Ομάδες Εργασίας και οι Θεματικές Επιτροπές που συγκροτούνται από αυτές και που αναλαμβάνουν να αφουγκράζονται τις διαθέσεις και τις τάσεις του Σώματος, να εμβαθύνουν στα επί μέρους ζητήματα, και να καταθέτουν τις συνθετικές πρακτικές προτάσεις σ' αυτό.

9.
Σε όλα τα εκλεγμένα όργανα της Σπίθας, ισχύει ο θεσμός της ανακλητότητας των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Επίσης, τα μέλη της Σπίθας θα μπορούν να συγκαλούν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα επίπεδα, εφόσον μαζευτούν υπογραφές σε ποσοστό επί του συνόλου των μελών το οποίο θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα.
10.
Η εκπροσώπηση της Σπίθας έναντι άλλων πρωτοβουλιών καθώς και αυτή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυθόρμητα και κατά το δοκούν. Οι εκπρόσωποι της Σπίθας έναντι τρίτων, πρέπει να ορίζονται ειτε από τα κεντρικά όργανα του κινήματος, και σε περιφερειακό επίπεδο από τις Γενικές Συνελεύσεις ή το Συντονιστικό όργανο της περιοχής. Η διαδικασία θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, ιδιαίτερα ως προς τα ΜΜΕ, διότι η παρουσία μας σε αυτά κρίνει την σοβαρότητα, την απήχηση και την εικόνα που επιδεικνύει προς την ελληνική κοινωνία το εγχείρημά μας.

11.
Η Σπίθα εμπνέεται και αντλεί την οργανωτική της φιλοσοφία και λογική από τις καλύτερες στιγμές των αντιστασιακών και συνεργατικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. Ταυτόχρονα, μαθαίνει από τα τραγικά λάθη και τις πικρές του εμπειρίες. Έτσι, το εγχείρημα θα πρέπει αφ ενός να διαφυλάττει το πνεύμα της αυθεντικής δημοκρατίας και της αυτο-οργάνωσης, προτάσσοντας αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και ομοσπονδιακές δομές για την πανελλαδική του συγκρότησή. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επαγρυπνεί, ώστε να μην γίνουν αυτές οι διαδικασίες και οι δομές αντικείμενο κατάχρησης, άλλοθι για χωριστικές λογικές και προσωπικές φιλοδοξίες. Ελευθερία, όχι Ασυδοσία. Δημοκρατία όχι Λαϊκισμός. Κοινοπολιτεία και όχι Κατακερματισμός.


Αγαπητοι φιλοι,

Μεσα απο εδω, ολοι οσοι συμμετεχουμε σε αυτη την προσπαθεια για μια καλυτερη και επιτελους πραγματικα δημοκρατικη Ελλαδα, θελουμε να σας πουμε ενα θερμο "Καλως ηρθατε" και να σας ενημερωσουμε για καποιους απλους κανονες που ισχυουν μεσα σε αυτον τον διαδικτιακο τοπο.

Ειναι ευνοητο οτι για να ειστε εδω, σημαινει οτι θελετε να συμμετασχετε ενεργα στην προσπαθεια εκδημοκρατισμου της πατριδας μας και φυσικα οτι εχετε κατανοησει πλεον σε βαθος, οτι αυτη η προσπαθεια ειναι 100%  ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ. Αποδεχομαστε ευχαριστως ολους τους συμπατριωτες που θελουν να συνεισφερουν στην προσπαθεια μας ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, απο ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ και να ανηκαν, με την μοναδικη προυποθεση οτι εδω οσοι συμμετεχουμε, ΣΑΦΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΟ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αναγνωριζουμε σαφως την υπαρξη τασεων και αποκλισεων σε οτι αφορα την ιδεολογια του καθενος μας και φυσικα τη θεωρουμε 100% σεβαστη και υποψηφια για αξιολογηση με γνωμονα παντα το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Το καλεσμα μεσα απο αυτον τον χωρο δεν εξαιρει καμμια προταση αλλα ουτε την αποδεχεται σαν εγκυρη, αν δεν υπαρξει εκ των προτερων μια δημοκρατικη και συλλογικη διαβουλευση, απο την οποια παντα επιζητηται Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ και το ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ. Οποιαδηποτε συζητηση η σχολιο πρεπει παντα να διατηρει σεβασμο προς την ελευθερια της γνωμης και κοσμιοτητα εκφρασης. Οποιαδηποτε συμπεριφορα υβριστικη/προσβλητικη που δεν θα ειναι μεσα στα ανωτερω πλαισια θα εντοπιζεται και ο υπευθυνος θα απομακρυνεται.

Σαν πραγματικοι Ελληνες, σεβομαστε ολα τα υπολοιπα Εθνη, γλωσσες, ηθη, εθιμα και κουλτουρες, απο τη στιγμη που με τη σειρα τους δεν προσβαλλουν την ιδια την Ελλαδα και την Ελληνικοτητα της, δεν προσπαθουν αμμεσα ή εμμεσα να τα επιβαλλουν ουτε σε Ελληνες αλλα ουτε και σε τριτους και αναγνωριζουν την ειρηνικη και ισοτιμη συνυπαρξη των λαων.
Προσφερουμε την προστασια μας και την φιλοξενεια μας στον καλοπροαιρετο ΞΕΝΟ και τιμωρουμε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ τους ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ, ΞΕΝΟΥΣ και ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ.

Προτεινουμε, κουβεντιαζουμε, υπερασπιζομαστε με βασιμα και διασταυρωμενα επιχειρηματα και κοινη λογικη τα παντα, αποσκοπωντας σε ενα και μονο στοχο: ΜΙΑ ΕΝΩΜΕΝΗ και ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ, ΕΥΜΕΡΕΥΟΥΣΑ, ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΗ και ΚΥΡΙΑΡΧΗ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΗ και ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αν ολα αυτα σας εκφραζουν, τοτε εισαστε στο σωστο μερος και με τους σωστους ανθρωπους, για να παρετε ενεργο μερος στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ!..